Warsztaty

ZARZĄDZANIE CHOROBAMI CYWLIZACYJNYMI POPRZEZ DIETĘ TMC

TERMIN: 9-10 maja 2020

Jest czymś całkiem oczywistym zauważyć, że gruntowne zmiany warunków socjalnych i ekonomicznych po rewolucji przemysłowej i współcześnie przyspieszają rozwój cywilizacji w ostatnich dekadach w takich dziedzinach jak industrializacja, urbanizacja, globalizacja i możliwość różnorodnego odżywiania czytaj dalej