Qigong

Qigong

Qigong to jedna z głównych części należąca do Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Są to ćwiczenia obejmujące zarówno aspekt fizyczny jak i psychiczny oraz energetyczny. Składa się z odpowiednich ruchów ciała, oddechu jak i pracy umysłu.

Jest wiele odmian qigongu i wiele linii przekazu. Najbardziej znaczące w toku historii były qigongi pochodzące od wybitnego lekarza Hua Tuo ( II w n. e. ) – Wu Qin Xi (Zabawy 5 Zwierząt, z tradycji klasztorów Shaolin, Wudang, Emei. Bardzo znane są też qigongi 8 Kawałków Brokatu pochodzące od generała Yue Fei (ok XI w).

Osobiście zajmuję się qigongiem z klasztoru Shaolin, który poznaję u źródeł. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie internetowej www.shaolinqigong.pl, która jest dedykowana tylko tej tematyce.

Do tej pory miałem zaszczyt poznawać shaoliński qigong pod okiem sifu Sławomira Pawłowskiego, mistrza Shi De Honga, Shi Su Ganga, Shi De Lina, Shi De Yanga i Shi Yan Ao.

Od dr Yuhonga Xie poznałem qigong Shaolin Neijin Yizhi Chan (Shaolin Wewnętrznej Mocy Jednego Palca Zen) oraz Guolin.

Od maja 2017 praktykuję też qigong z tradycji Emei pod kierunkiem mistrza Zhang Ming Lianga, który jest obecnym XIV dzierżawcą tej tradycji.

 

Rafał Becker z mistrzem Shi De Hongiem
Rafał Becker z mistrzem Zhang Ming Liangiem
Rafał Becker z sifu Sławomirem Pawłowskim
Rafał Becker z dr Yuhong Xie
Rafał Becker z mistrzem Shi De Yangiem
Rafał Becker z mistrzem Shi Yan Ao
Rafał Becker z mistrzem Shi Su Gangiem
Rafał Becker z mistrzem Shi De Linem